Meno

Mgr. art. Adam Šakový

Dátum narodenia

24.12.1987, Zvolen

Vzdelanie

2007–2013 VŠVU Bratislava, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby, ArtD.

Ocenenia

2015 Finalista Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov

2013 Finalista ESSL Art Award

2011 Semifinalista Strabag ArtAwards 2011

2010 Semifinalista Strabag ArtAwads 2010

Samostatné výstavy

2022 16, At Home Gallery, Šaorín

2021 Nerast, Galéria Jána Koniareka, Trnava

2020 Keď tieň vrhá tieň, Stredoslovenská galéria, Banká Bystrica

2019 Can’t see forest for the trees, Soda Gallery, Bratislava

2018  Roh, Galeria Atelier XIII, Bratislava

2017 1987, Nitrianská Galéria, Nitra

2017 1-7, Soda Gallery, Bratislava

2016 Temporal Limbo, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava

2016 Za, Východoslovenská galéria, Košice Edukácia, Galerie 209, Brno (CZ)

2014 Sutúrama, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica

2013 Bez predlohy, Galéria Photoport, Bratislava

2013 Straty a nálezy, Galéria Artotéka, Bratislava

2013 Salvavit, Galéria Dunaj, Bratislava

2013 Analogizmy, TvarTvar, Brno (CZ)

2012 Spasené, Umelka, Bratislava Pagáče a Víno, Tranzit-Hangár, Bratislava

2011 SARTFAR, SODA Gallery, Bratislava

Skupinové výstavy

2022 30, Tomas Umrian Gallery, Bratislava

2022 Human Animal II, GUS, Spišská Nová Ves

2021 Anything Goes pt.3, White&Weiss Gallery, Bratislava

2020 Antroporary, Galéria Jána Koniareka, Trnava

2016 Tušenie, DOT Gallery, Bratislava  

2016 Únor v Měsíci – Tříbení ascendentů, IndustraArt, Brno (CZ)

2015 Trienále malého objektu a kresby, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica

2015 WYSINWYS, Soda Gallery, Bratislava

2015 Tušenie, Galéria Freshmen’s, Bratislava

2014 Putovanie pamäťou fotografie, Sala Dogana, Janov

2014 Past-Present-Past, Karlín Studios, Praha (CZ)

2013 Hmlu zrak nerozptýli, Pisztoryho palác, Bratislava

2011 To isté, ale menšie alebo rovnako veľké, ale ďaleko, Nové Zámky

2011 BR-BR, Brno (CZ)

m

m

m

Name

MFA Adam Šakový

Born

Dec. 24, 1987, Zvolen

Education

2007–2013 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Department of Painting in the studio of Doc. K. Kosziba, ArtD.

Awards

2015 Finalist/Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists

2013 Finalist/ESSL Art Award

2011 Semifinalist Strabag ArtAwards 2011

2010 Semifinalist Strabag ArtAwards 2010

Solo exhibitions

2022 16, At Home Gallery, Šamorín

2021 Nerast, GJK, Trnava

2020 When a Shadow Casts a Shadow, SSG, Banská Bystrica

2019 Can’t see forest for the trees, Soda Gallery, Bratislava

2018  Roh, Galeria Atelier XIII, Bratislava

2017 1987, Nitra Gallery, Nitra

2017 1-7, Soda Gallery, Bratislava

2016 Temporal Limbo, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava

2016 Behind, East Slovak Gallery, Košice Edukácia, 209 Gallery, Brno (CZ)

2014 Sutúrama, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica

2013 Bez predlohy, Photoport Gallery, Bratislava

2013 Straty a nálezy, Artotéka Gallery, Bratislava

2013 Salvavit, Dunaj Gallery, Bratislava

2013 Analogizmy, TvarTvar, Brno (CZ)

2012 Spasené, Umelka, Bratislava Pagáče a Víno, Tranzit-Hangár, Bratislava

2011 SVARTFAR, SODA Gallery, Bratislava

Group exhibitions

2022 30, Tomas Umrian Gallery, Bratislava

2022 Human Animal II, GUS, Spišská Nová Ves

2021 Anything Goes pt.3, White&Weiss Gallery, Bratislava

2020 Antroporary, GJK, Trnava

2016 Tušenie, DOT Gallery, Bratislava

2016 Únor v Měsíci – Tříbení ascendentů, IndustraArt, Brno (CZ)

2015 Triennial of small sculptures and drawings, Jozef Kollár Gallery, Banská Štiavnica

2015 WYSINWYS, Soda Gallery, Bratislava

2015 Tušenie, Freshmen’s Gallery, Bratislava

2014 Wandering throught the memory of photography, Sala Dogana, Genova

2014 Past-Present-Past, Karlín Studios, Praha (CZ)

2013 Hmlu zrak nerozptýli, Pisztory palace, Bratislava

2011 The same but smaller or the same size but far, Nové Zámky

2011 BR-BR, Brno (CZ)